ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ


  Πέτρος Φιλίππου-Αγγέλου    

Πριν από δεκατρία χρόνια, τον Οκτώβρη του 1984, με αφορμή την έκδοση από τον ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ενός τιμητικού τόμου με τίτλο «Άπαντα Χρίστου Πέτρου- Μεσογείτη», όπου παρουσιάστηκε η ζωή και το έργο του παραπάνω συντοπίτη μας επιφανούς αρχαιολόγου, ξεκίνησε δειλά η πρώτη προσπάθεια μιας επιστημονικής διαδικασίας που έμελλε να έχει καθοριστική σημασία για τα επόμενα χρόνια για την περιοχή της νοτιοανατολικής Αττικής. Με βασικούς πρώτους διοργανωτές τον γιατρό - ιστοριοδίφη Γεώργιο Χατζησωτηρίου, τον αρχαιολόγο Ευάγγελο Κακαβογιάννη και τον Πέτρο Φιλίππου Αγγέλου, και ευθύνη του Επιμορφωτικού Συλλόγου Καλυβίων, διοργανώθηκε η Α' Επιστημονική Συνάντηση ΝΑ. Αττικής στα Καλύβια με εννέα αρχικές ανακοινώσεις και ένα μικρό παράρτημα στον τόμο των  Πρακτικών..
     Ακολούθησαν άλλες τρεις τα επόμενα χρόνια επίσης στα Καλύβια (η δεύτερη τον Οκτώβρη του 1985 με είκοσι μία ανακοινώσεις , η τρίτη τον Νοέμβριο του 1987 με εικοσιπέντε  και η τέταρτη τον Δεκέμβριο του  1989 με τριάντα δύο).  Η πέμπτη , μετά από απόφαση της Επιστημονικής Επιτροπής, έγινε στην Παιανία το 1991, η έκτη στο Μαρκόπουλο το 1993,  η έβδομη στο Κορωπί το 1995 και η όγδοη στην Κερατέα με πολλές περισσότερες ανακοινώσεις από ότι οι  προηγούμενες..
    Βεβαίως και η Επιστημονική Επιτροπή που μετά την διοργάνωση της Α' Συνάντησης, στην συνέχεια είχε την ευθύνη της διοργάνωσης για όλες τις επόμενες  διευρύνθηκε με την είσοδο και νέων μελών -  επιστημόνων  είτε από την περιοχή της ΝΑ. Αττικής είτε ασχολουμένων επιστημονικά με αυτήν . Και είναι αξιοσημείωτο πως εργάσθηκαν τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής ή μάλλον όλων των επιστημονικών επιτροπών  όλα αυτά τα χρόνια, χωρίς καμία προσωπική φιλοδοξία και ιδιοτέλεια αλλά με μόνο κίνητρο την αγάπη για τον τόπο τους και την αγωνία για την μεγαλύτερη ανάπτυξη του επιστημονικού λόγου  στην περιοχή μας.
    Ένα όμως από τα σημαντικά σημεία των Επιστημονικών αυτών Συναντήσεων είναι ότι κατέστησαν πόλος συνεργασίας μεταξύ των πολιτιστικών φορέων όλης της περιοχής των Μεσογείων και της Λαυρεωτικής, μια και σιγά σιγά όλοι οι επιστημονικοί και πολιτιστικοί φορείς άρχισαν να λαμβάνουν μέρος στην συνδιοργάνωση μαζί με τον διοργανωτή φορέα του κάθε τόπου. Σημειωτέον ότι η προσπάθεια αυτή έτυχε πάντοτε της αμέριστης συμπαράστασης των εκάστοτε τοπικών αρχών , Δήμων και Κοινοτήτων  όπου ελάμβανε χώρα, της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής και του  Υπουργείου   Πολιτισμού.
    Το σημείο όμως αναφοράς όλων των Συναντήσεων και των προηγουμένων και της παρούσας είναι η τεράστια συμβολή στην ανάπτυξη και την προώθηση του επιστημονικού λόγου και προβληματισμού για θέματα της περιοχής της Νοτιοανατολικής Αττικής. Με την τωρινή Συνάντηση , περισσότερα από διακόσια πρωτότυπα ως επί το πλείστον θέματα έχουν  ανακοινωθεί ευρείας και ποικίλης θεματολογίας. Συγκεκριμένα  το ευρύ φάσμα των ανακοινώσεων των Επιστημονικών Συναντήσεων περιλαμβάνει θέματα  αρχαιολογικά , ιστορικά, λαογραφικά, περιβαλλοντικά-οικολογικά, φιλολογικά-λογοτεχνικά, γλωσσολογικά-ονοματολογικά,  κοινωνιολογικά - δημογραφικά, οικονομικά-αναπτυξιακά και μια πληθώρα άλλων επιστημονικών ενοτήτων που δεν είναι δυνατόν να αναφερθούν στην μικρή αυτή αναφορά του ιστορικού των Συναντήσεων. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι και μόνο η επεξεργασία και η ανάλυση των θεμάτων και της θεματολογίας των μέχρι σήμερα συνεδρίων, αποτελούν πλέον θέμα ειδικής μελέτης.
    Συνοψίζοντας μερικές από τις βασικές διαπιστώσεις - συμπεράσματα που αφορούν τις Επιστημονικές μας Συναντήσεις και οι οποίες θα μπορούσαν εδώ να αναφερθούν είναι οι παρακάτω|
α). Η μελέτη και η γνώση των θεμάτων της Αν. Αττικής προήχθη σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, με την ανάδειξη και τον σεβασμό των παραδοσιακών αξιών σε συνδυασμό με την προβολή των συγχρόνων αναπτυξιακών προβλημάτων του τόπου μας.
β). Δημιουργήθηκε ένα μόνιμο βήμα επιστημονικού διαλόγου, απ' όπου επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων μπόρεσαν να εκθέσουν τα αποτελέσματα των πολύχρονων και πολύμοχθων ερευνών τους για θέματα που αφορούν την ανατολική Αττική.
γ). Ανάδειξε το βήμα αυτό εδώ και πολλούς νέους ερευνητές και επιστήμονες μια και σε πολλές περιπτώσεις οι Συναντήσεις αυτές ήταν το κίνητρο και η αφετηρία για πολλούς νέους επιστήμονες προκειμένου να ασχοληθούν με την έρευνα της Αττικής.
δ). Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο που πρέπει να τονισθεί είναι ότι από αυτό εδώ το βήμα αναδείχτηκαν και πολλοί ντόπιοι επιστήμονες που με μία ιδιαίτερη ευαισθησία καταπιάστηκαν με νέες πνευματικές ενασχολήσεις.
ε) Ο όρος Συνάντηση που καθιερώθηκε αντί για συνέδριο, ήταν πάρα πολύ ορθός και δόκιμος ακριβώς γιατί μέσα από αυτή την ανά διετία επιστημονική διαδικασία δημιουργήθηκαν και σφυρηλατήθηκαν γνωριμίες, φιλίες, σχέσεις και συνεργασίες τόσο μεταξύ των ανθρώπων σε επίπεδο φιλικής αλλά και πνευματικής επικοινωνίας, όσο και σε επίπεδο τοπικών φορέων  αλλά ακόμη και τοπικών κοινωνιών.
στ). Η δημοσίευση των Πρακτικών των Συναντήσεων, έξι τόμοι μέχρι σήμερα, είναι και το επιστέγασμα της όλης προσπάθειας. Είναι ακριβώς το σημείο αναφοράς που ανάδειξε το συνέδριο αυτό σε θεσμό για την περιοχή μας. Και είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι οι τόμοι αυτοί αποτελούν σήμερα το βασικό κλειδί για όποιον θέλει να ασχοληθεί και να μελετήσει την ΝΑ. Αττική. Νομίζω ότι  η χαρά και η συγκίνηση είναι το λιγότερο που  θα μπορούσαν να νοιώσουν όλοι οι συντελεστές αυτών των Συναντήσεων όταν καθημερινά σε  άρθρα της διεθνούς βιβλιογραφίας πλέον, γίνεται εκτενής αναφορά στα Πρακτικά και στις ανακοινώσεις των Συναντήσεών μας.
ζ). Ο βασικός και ανεκπλήρωτος μέχρι σήμερα στόχος αρκετών Συναντήσεων  , όπως και των μελών των επιστημονικών και οργανωτικών επιτροπών είναι και η ίδρυση της Εταιρείας Μελετών ΝΑ. Αττικής η οποία και θα αναλάβει πλέον την ευθύνη της διοργάνωσης των μελλοντικών συνεδρίων αλλά και τον συντονισμό περαιτέρω ερευνών για τον χώρο της Αττικής. Ας ευχηθούμε ότι με το πέρας της παρούσας εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί και αυτό το όνειρο που τόσο καθοριστικό είναι για την μελλοντική επιστημονική προώθηση του χώρου μας.
    Τελειώνοντας θα ήθελα να χρησιμοποιήσω τα λόγια από προηγούμενη διαπίστωση του φίλου Χάρη Μπαμπούνη, ότι από τις διαδικασίες για τις Επιστημονικές Συναντήσεις ΝΑ. Αττικής| " ...  όχι μόνο η Αττικογνωσία υπηρετήθηκε αλλά και η ανθρώπινη επαφή καλλιεργήθηκε", αλλάζοντας όμως το χρόνο του ρήματος και επικαιροποιόντας το λόγο προκειμένου να είναι και το μόνιμο σημείο αναφοράς των συνεδρίων μας, "ότι με τις Επιστημονικές μας Συναντήσεις και η Αττικογνωσία υπηρετείται και η ανθρώπινη επαφή καλλιεργείται»

Καλύβια 30-10-1997